PROJEKTI

Dionica Vlakovo - Tarčin - poddionica Vlakovo Lepenica LOT 3

- Pripremni radovi za izgradnju trase za dionicu Auto Puta C5.
- Čišćenje terena,
- Zemljani radovi - široki iskop i odvoz iskopnog materijala;
- Uski iskopi i obrada kosih i zelenih površina;
- Dovoz i ugradnja nasipa trase - lomljeni kamen.
- Valjčano ravnanje trase;
nanekompaniSTRABAG / Dionica Sarajevska zaobilaznica - Baypas LOT 1, LOT 2B, LOT 2

- Pripremni radovi;
- Odvod kapilarnih voda;
- Završni radovi;
- Cementna stabilizacija;
- Ugradnja asfalta.
- Održavanje čistoće trase - cisterna.
nanekompaniSTRABAG / Asfaltna baza Rakovica

- Transport frakcija sa kamenoloma;
- Transport svih vrsta frakcije Banovićki eruptivac ( Banovići - Rakovica )
- Istovar i sortiranje frakcija;
- Prebacivanje frakcija za dalju upotrebu;
- Dovoz vode za potrebe mehanizacije STRABAG.

Stambeno poslovni objekat BRISTOL S2

- Masovni široki iskop;
- Utovar i odvoz iskopnog materijala;
- Dovoz odabranih frakcija/agregata.

Rezidencija Katarske Ambasade u BiH - Sarajevo

- Masovni široki iskop;
- Utovar i odvoz iskopnog materijala;

Nanekompani_građevina
NAnekompani
Nanekompani
nanekompani
 

Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

NANEKOMPANI d.o.o.
Rustempašina 1, Ilidža
Sarajevo 71 000, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 763 655  /  Administracija

Tel: +387 33 974 150  /  Operativna baza
Fax: +387 33 974 151 

mob: +387 63 570 504
mob: +387 63 794 170  

e mail: info@nanekompani.ba

www. nanekompani.ba

Sva prava zaštićena NANEKOMPANI 2013