O NAMA

NANEKOMPANI d.o.o. osnovan je 2011. godine, sa sjedištem u Sarajevu.

Osnovne djelatnosti društva su: građevinski radovi u niskogradnji i visokogradnji.
Kompanija se specijalizovala za obavljanje najkompleksnijih poslova iz ove oblasti:

- Mašinski iskopi,
- Transport građevinskog materijala
- Pripremni radovi u niskogradnji
- Pripremni radovi u visokogradnji
- Transport specijalnih tereta

Nanekompani_građevinski_radovi

Iskusan tim profesionalaca, moderna mehanizacija i savremen način poslovanja glavne su karakteristike kompanije koja sa svakim novim projektom stiče sve veće povjerenje klijenata iz cijelog Regiona i Evrope.

nanekompani

U proteklom periodu NANEKOMPANI je realizovao mnoštvo projekata iz djelatnosti od kojih se posebno izdvajaju:

- Dionica Vlakovo - Tarčin - poddionica Vlakovo Lepenica LOT 3
- STRABAG / Dionica Sarajevska zaobilaznica - Baypas
- STRABAG / Asfaltna baza Rakovica

U budućnosti, kompanija namjerava širiti tržište, konstantno unaprijeđujući nivo svojih usluga, te strateškim nastupom na tržištu stvarati sve veći broj zadovoljnih klijenata.
Konstantno ulaganje u održavanje i modernizaciju mehanizacije, kao i poslovanje vođeno politikom kvaliteta i certificiranim poslovnim sistemima neki su od prioriteta za NANEKOMPANI u narednim godinama.

Nanekompani_građevina
NAnekompani
Nanekompani
nanekompani
 

Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

NANEKOMPANI d.o.o.
Rustempašina 1, Ilidža

Sarajevo 71 000, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 763 655  /  Administracija

Tel: +387 33 974 150  /  Operativna baza
Fax: +387 33 974 151 


mob: +387 63 570 504
mob: +387 63 794 170   

e mail: info@nanekompani.ba

www. nanekompani.ba

Sva prava zaštićena NANEKOMPANI 2013